ACADEMIC COMMITTEE

  • Chair

Habel, W.R. (Past-International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, ISHMII)

  • Co-Chairs

Soga, Kenichi(UC Berkeley, USA)
He, Man-Chao (China University of Mining and Technology, China)
Huang, Run-Qiu (Chengdu University of Technology, China)

  • Members

Bian, Zhengfu (China)
Cai, De Suo (China)
Chai, Jin (China)
Chapman, David (UK)
Chen, Xiang-Fei (China)
Chen, Hua (China)
Chu, Ri-Sheng (China)
Dai, Fei  (USA)
Ding, Ke-Qing (China)
Dixon, Neil (UK)
Dong, Yong-Kang (China)
Fen, Xia-Ting (China)
Glisic, Branko (USA)
He, Zuyuan (China)
Ho, Albert N. L. (Hong Kong, China)
Hua, Jian-Xin (China)
Inaudi, Daniele (Swiss)
Inyang, Hilary I. (USA)
Jia, Yong-Gang (China)
Jiang, Yue-Hua (China)
Jin, Wei (Hong Kong, China)
Jin, Wen-Cheng (China)
Kishida, Kinzo (Japan)
Koh, Hyun-Moo (Korea)
Krebber, Katerina (Germany)
Kwon, Il-Bum (Korea)
Lee, Woojin (Korea)
Li, Chuan (China)
Li, Hong-Nan (China)
Li, Hui (China)
Li, Jian-Chun (Australia)
Li, Qing (China)
Li, Shucai (China)
Li, Wen-Ping (China)

 Li, Xiao (China)
Lienhart, Werner (Austria)
Liu, Songyu (China)
Mendez, Alexis (USA)
Ni, Yi-Qing (Hong Kong, China)
Peng, Jian-Bin (China)
Puzrin, Alexander M. (Swiss)
Rao, Yun-Zhang (China)
Saarela, J. (Finland)
Shi, Bin (China)
Shi, Zhen-Ming (China)
Song, Mou-Ping (China)
Tang, Chun-An (China)
Tang, Hui-Ming (China)
Todd, Michaela D. (USA)
Wang, Chung-Yue (Taiwan, China)
Wang, Gong-Hui (Japan)
Wang, Qing (China)
Wang, Ren (China)
Wu, Fa-Quan (China)
Wu, Qingbai (China)
Xie, Xiong-Yao (China)
Xu, Bin (China)
Yang, Yao-Wen (Singapore)
Yin, Yue-Ping (China)
Yu, Xiong (USA)
Yue, Zhong-Qi (Hong Kong, China)
Zeni, Luigi (Italy)
Zhang, Ping-Song (China)
Zhang, Qing(China)
Zhang, Xu-Ping (China)
Zhou, Cuiying (China)
Zhou, Wan-Huan (Macau, China)
Zhu, Hehua  (China)