ACADEMIC COMMITTEE

  • Chair

Wu, Zhishen (Professor, Southeast University, China)

  • Co-Chairs

Chang, Ki-Tae (Professor, Kumoh National Institute of Technology, Korea)
Zeni, Luigi (Professor, University of Campania Luigi Vanvitelli, Italy)

  • Members

Cai, De-Suo (China)
Chai, Jin (China)
Chapman, David (UK)
Kevin P. Chen  (USA)
Chong, Mun Fai (Malaysia)
Dai, Fei  (USA)
Ding, Ke-Qing (China)
Dixon, Neil (UK)
Dong, Yong-Kang (China)
Fen, Xia-Ting (China)
Garg, Ankit (China)
Glisic, Branko (USA)
Gu, Chongshi (China)
Habel, Wolfgang (Germany)
Han, Jie (USA)
He, Zuyuan (China)
Hua, Jian-Xin (China)
Huang, Anbin (Taiwan, China)
Inaudi, Daniele (Swiss)
Inyang, Hilary I. (USA)
Jia, Yong-Gang (China)
Jiang, Yue-Hua (China)
Juang, Charng Hsein (USA)
Kishida, Kinzo (Japan)
Klar, Assaf (Israel)
Koh, Hyun-Moo (Korea)
Krebber, Katerina (Germany)
Kuang, Sze Chiang (Singapore)
Kwon, Il-Bum (Korea)
Lee, Woojin (Korea)
Li, Chuan (China)
Li, Hong-Nan (China)
Li, Hui (China)
Li, Jian-Chun (Australia)
Li, Qing (China)
Li, Shucai (China)

Li, Wen-Ping (China)
Lienhart, Werner (Austria)
Mei, Guoxiong (China)
Mendez, Alexis (USA)
Ni, Yi-Qing (Hong Kong, China)
Nother, Nils (Germany)
Palmieri, Luca (Italy)
Peng, Jian-Bin (China)
Picarelli, Luciano (Italy)
Puzrin, Alexander M. (Swiss)
Saarela, J. (Finland)
Schenato, Luca (Italy)
Shi, Bin (China)
Strelnikov, Aleksey (Russia)
Su, Huaizhi (China)
Sun, Tong (UK)
Tang, Hui-Ming (China)
Todd, Michaela D. (USA)
Wang, Ren (China)
Wu, Ai-Qing (China)
Wu, Fa-Quan (China)
Wu, Qingbai (China)
Xiao, Henglin (China)
Xie, Xiong-Yao (China)
Xu, Bin (China)
Yan, Ji-Song (China)
Yang, Yao-Wen (Singapore)
Yin, Jian-Hua (Hong Kong, China)
Yin, Yue-Ping (China)
Yu, Xiong (USA)
Yue, Zhong-Qi (Hong Kong, China)
Zhang, Ping-Song (China)
Zhang, Qing (China)
Zhou, Wan-Huan (Macau, China)
Zhu, Hehua  (China)

The tentative members of academic committee are listed here. The final list will be updated soon.