ACADEMIC COMMITTEE

  • Chair

He, Manchao  (Professor, China University of Mining and Technology-Beijing, China)

  • Co-Chairs

Lienhart, Werner (Professor, Graz University of Technology, Austria)
Méndez, Alexis (President, MCH Engineering, LLC., USA)

  • Members

Cai, Desuo (China)
Chai, Jin (China)
Chang. Ki-Tae (Korea)
Chapman, David (UK)
Kevin P. Chen (USA)
Chong, Mun Fai (Malaysia)
Dai, Fei (USA)
Ding, Keqing (China)
Dixon, Neil (UK)
Dong, Yongkang (China)
Garg, Ankit (China)
Glisic, Branko (USA)
Gu, Chongshi (China)
Han, Jie (USA)
He, Zuyuan (China)
Hua, Jianxin (China)
Huang, Anbin (Taiwan, China)
Inaudi, Daniele (Swiss)
Jia, Yonggang (China)
Jiang, Yuehua (China)
Juang, Charng Hsein (USA)
Kishida, Kinzo (Japan)
Klar, Assaf (Israel)
Koh, Hyun-Moo (Korea)
Krebber, Katerina (Germany)
Kuang, Sze Chiang (Singapore)
Kwon, Il-Bum (Korea)
Lee, Woojin (Korea)
Li, Chuan (China)
Li, Hongnan (China)
Li, Hui (China)
Li, Jianchun (Australia)

Li, Qing (China)
Li, Wenping (China)
Ni, Yiqing (Hong Kong, China)
Nother, Nils (Germany)
Palmieri, Luca (Italy)
Picarelli, Luciano (Italy)
Puzrin, Alexander M. (Swiss)
Saarela, J. (Finland)
Schenato, Luca (Italy)
Shi, Bin (China)
Strelnikov, Aleksey (Russia)
Sun, Tong (UK)
Tang, Huiming (China)
Todd, Michaela D. (USA)
Wang, Ren (China)
Wu, Faquan (China)
Wu, Qingbai (China)
Xiao, Henglin (China)
Xie, Xiongyao (China)
Yan, Jisong (China)
Yang, Yaowen (Singapore)
Yin, Jianhua (Hong Kong, China)
Yin, Yueping (China)
Yu, Xiong (USA)
Yue, Zhongqi (Hong Kong, China)
Zeni, Luigi (Italy)
Zhang, Pingsong (China)
Zhang, Qing (China)
Zhou, Wanhuan (Macau, China)
Zhu, Hehua (China)
Zhu, Honghu (China)

The tentative members of academic committee are listed here. The final list will be updated soon.