ORGANIZING COMMITTEE

• Chairman

 Bin Shi (Professor, Nanjing University, China)

• Secretary General

Kai Gu (Associate Professor, Nanjing University, China)

• Members (Alphabetical Order)

Yong-Gui Chen
Gang Cheng
Qing Cheng
Xuan-Mei Fan
Hai-Dong Fang
Yong-Feng Deng
Yong Ding
Jun-Qi Gao
Lei Gao
Xu-Long Gong
Kai Gu
Tuan Guo
Chun Liu
Jin Liu
Yi Lu
Hua-Fu Pei
Chun-De Piao
Xiao-Hua Pan
Yi Rui
Jing-Wen Su
Li-Jun Su
Hai-Bo Sui
Zheng-Tao Shen
Bin Shi
Yi-Jie Sun
Chao-Sheng Tang
Bao-Jun Wang
Da-Yong Wang
Fei Wang
Jing Wang
Tao Wang
Guang-Qing Wei
Dong-Sheng Xu
Hong-Zhong Xu
Nu-Wen Xu
Fu-Sheng Zha
Cheng-Cheng Zhang
Dan Zhang
Jie Zhang
Wei Zhang
Wen-Gang Zhang
Zhi-Hong Zhao
Gong-Dan Zhou
Chen Zhu
Hong-Hu Zhu

• Secretary

Zhengtao Shen, Jie Liu, Yi-Jun Huai, Cheng-Cheng Zhang

Su-Ping Liu, He-Ming Han,Xing Zheng, Junyi Guo, Ke Fang